گزارش برنامه های اجرا شده در هفته پژوهش + گزارش تصویری

برگزاری سمینار ترویجی نانو برای معلمان ابتدایی پایه های چهارم و پنجم و ششم.

نظر دادن بسته است.