مسابقات آزمایشگاهی

مسابقات آزمایشگاه براساس کتاب آزمایشگاه علوم و آزمایش های کتاب درسی، فیزیک، شیمی، زیست و زمین در چهار مرحله آموزشگاهی، منطقه ای، استانی و کشوری هر ساله برگزار می گردد، که از هر مرحله یک تیم برتر در هر پایه به مرحله بعدی راه پیدا می کند. مسابقات در دو بخش حضوری و غیرحضوری برگزار شده که دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان و غیر دولتی در بخش غیر حضوری می‌توانند شرکت داشته باشند.

 بخش حضوری این مسابقات به دو صورت کتبی( 30 امتیاز) و عملی( 70 امتیاز) با توجه به منابع آزمون ذکر شده در شیوه نامه پیوستی فقط برای دانش آموزان مدارس عادی دولتی برگزار می گردد که در تمام مراحل مسابقات آزمایشگاهی آزمون کتبی و عملی به صورت تیمی برگزار می شود و نفرات دارای امتیازات بالا، تیم برتر مدرسه، ناحیه و استان را با رعایت تفکیک جنسیت تشکیل خواهند

بخش غیر حضوری نیز برای کلیه دانش آموزان متوسطه نظری  برگزار می گردد که در این بخش دانش آموزان می‌توانند با ارائه فیلم انجام آزمایش خلاقانه از منابع درسی ارائه شده در شیوه نامه اجرایی، در این بخش از مسابقه شرکت نمایند. تمام دبیرانی که در سال تحصیلی دارایی ابلاغ در پژوهش سرای دانش آموزی می‌باشند و دبیران درس آزمایشگاه علوم تجربی می‌توانند با ارسال فیلم طراحی و تهیه کلیپ از آزمایش های خلاقانه و یا انجام آزمایشهای کلاسیک با وسایل و شیوه های متفاوت طبق شیوه نامه در این بخش از مسابقه شرکت نمایند.

نمونه سوالات مسابقات منطقه ای (ناحیه 1 اهواز)

پایه دهم:                                                                            پایه یازدهم:

16-کتبی دهم– عملی دهم-16– فرم داوری دهم-16                      کتبی 16– عملی 16– فرم داوری 16

17-کتبی دهم – -17عملی دهم – فرم داوری-17                          کتبی 17– عملی 17 – فرم داوری17

نمونه سوالات مسابقات مرحله کشوری

پانزدهمین مرحله[+]

شانزدهمین مرحله[+]

 هفدهمین مرحله[+]

نظر دادن بسته است.