سمینار ترویجی نانو تکنولوژی

در راستای فعالیتهای هفته پژوهش و به منظور ترویج نانو تکنولوژی در کشور در سال تحصیلی 97-96 پژوهش سرای فارابی اقدام به انجام برگزاری سمینارهایی در این زمینه در بعضی از مدارس با همکاری و مدرسی مهندس شهروزیان نمود.

سمینار ترویجی نانو د دبیرستان حضرت معصومه2 ناحیه 1 اهواز

 

سمینار ترویجی نانو در دبیرستان شاهد ناحیه 1 اهواز

 

سمینار ترویجی نانو در دبیرستان معصومه1 ناحیه 1 اهواز

سمینار ترویجی نانو در دبیرستان شهدا ناحیه 1 اهواز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد