رصد آسمان در دبستان هدایت

از دیرباز تماشای آسمان و ستارگان درخشان در شب برای بشر لذت بخش بوده است. او از آسمان تصورات زیادی داشته و حتی بر این باور بوده که قرار است پس از مرگ در میان ستارگان ادامه حیات دهد از سوی دیگر در تمام دوران از گذشته تا به امروز، دانستن رمز و راز آسمان نیز دست مایه تحقیقات و مطالعات دانشمندان و منجمان بوده و آن ها را بر این داشته که ابزارها و وسایلی بسازند تا به کمک آن ها بتوانند آسمان را شبیه سازی کنند.

اگر شما نیز تا به حال از پشت تلسکوپ، سطح پر از گودال ماه را ندیده اید یا سوال های بی پایانی از آفرینش ستاره ها و هستی دارید و کسی را برای پاسخگویی سراغ ندارید، پیشنهاد می کنیم با برنامه های رصدی تیم علمی آموزشی پژوهش سرای فارابی همراه شوید.

پژوهش سرای فارابی در راستای تقویت انگیزه دانش آموزان و تکمیل هرچه بیشتر پژوهش در زمینه علم نجوم و ایجاد بستری مناسب جهت پرسش و پاسخ برای افراد علاقه مند اقدام به برگزاری رصدآسمان کرده است. این رصدها درمحل مدارس برگزار می شود.

در زیر گزارشی تصویری ار رصد آسمان دانش آموزان دبستان هدایت نشان داده شده ست که با کمک تلسکوپ های پژوهش سرا در تاریخ 98/2/25 به تماشای ماه پرداختند.

نظر دادن بسته است.