صلح

[سید بهنام میرافضل، کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، مدیر دپارتمان]

به نام آفریننده‌ی دوستی

ادیان الهی و فرهنگ های بشری قرن ها است که صلح را به عنوان یکی از ارزش های متعالی خود عرضه نموده اند. با این حال شاهد بروز نزاع های بیشماری در جهان تا به امروز بوده ایم. به نظر می رسد جامعه ی جهانی در تحقق جهانی، عاری از جنگ ناموفق بوده است. این ناکامی موجب تلاش بیشتر برای صلح و دستیابی به آینده ای بهترمی شود. زیرا ره آورد صلح ، امنیت ، رونق اقتصادی، عدالت، آزادی، افزایش مشارکت و ارتقاء دموکراسی و حتی کاهش دغدغه های بشر در ارتباط با محیط زیست، فقر، ایدز و… خواهد بود.

صلح در معنای ترک نزاع همراه با کینه زدایی، گمشده ی بخش اعظم جهان امروز از جمله خاور میانه است. امروزه جنگ و افراطی گری ناشی از زیاده خواهی و منفعت گرایی دولت های فرا منطقه ای از یک سو و غفلت،کینه ورزی و تحجر برخی گروه ها و دولت های خاورمیانه خطراتی را برای مردم این منطقه و در ادامه برای مردم جهان به ارمغان آورده است. این عوامل ریشه در فاصله گرفتن از تعالیم انبیاء الهی، حقوق بشر و مقررات بین المللی دارد.

پژوهش سرای فارابی با ایجاد دپارتمان صلح، مصمم به تلاش برای تحقق این آرمان الهی و انسانی است.این موسسه ، صلح ناشی از اخلاق، عقلانیت،عشق و احترام به انسان ها را پایدار می داند. از آن جا که خداوند در قرآن می فرماید: “نجات یک انسان نجات همه ی انسان ها می باشد؛” این موسسه تلاش خود را مقدس و دارای اهمیت بسیار دانسته و در این مسیر آماده ی همکاری با کلیه ی افراد و موسسات فعال حوزه ی صلح در سطح ملی، منطقه ای و جهانی می باشد .

یک نظر

  1. عکس ندارد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد