تربیت‌بدنی و ورزش‌های همگانی

[صادق کوتی، کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی، مدیر دپارتمان]

عقل سالم در تن سالم

Mens sana in corpore sano

دپارتمان تربیت‌بدنی و ورزش‌های همگانی پژوهش‌سرای فارابی با شعار «عقل سالم در بدن سالم»، به دنبال کشف و اجرای راهکارهایی برای نهادینه‌کردن ورزش و توجه به تندرستی در اقشار مختلف اجتماع است. در این میان دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان هر مرز و بوم، هدف اصلی تمامی این کوشش‌ها خواهند بود. آنان باید بیاموزند تا بدانند که بالا بردن شاخص‌های سلامتی، تا چه حد می‌تواند در سرخوشی و سربلندی یک اجتماع مؤثر باشد.

از سوی دیگر ورزش‌های قهرمانی در زمینه‌های افتخارآفرینی و بالا بردن غرور ملی، کارآفرینی، تولید ثروت و تبلیغات، نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کنند‌ه‌ای در کیفیت زندگی جوانان دارد. از این رو ما با برنامه‌هایی مدون به دنبال کشف، هدایت و حمایت از استعدادهای بالقوه‌ای هستیم که می‌توانند زندگی خود و جامعه‌ی پیرامون‌شان را تغییر دهند.

دکمه درباره ی دپارتمان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد