بيست و پنجمين گردهمايي دانش آموزي فيزيك ايران-دوم وسوم آذرماه 96

يست و پنجمين گردهمايي دانش آموزي فيزيك ايران ، 2 و 3 آذر ماه سال 1396 در پرديس شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد. مخاطبان اين گردهمايي دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه مي باشند. برنامه هاي اين گردهمايي مسابقه ، نمايشگاه آثار ، ساخت وسيله فيزيكي ، جشنواره ايده هاي فيزيكي و كارگاه آموزشي براي پرورش خلاقيت ، نگرش علمي و تفكر انتقادي مي باشد.

اين برنامه با همكاري پژوهشگاه دانش هاي بنيادي ، كميسيون ملي يونسكوايران ، دانشگاه شهيد بهشتي ، اتحاديه انجمن هاي علمي معلمان فيزيك ايران ، گروه بين المللي دسترسي به منابع فيزيك ذرات ، تبيان ، فن آموز ، شهرداري تهران ، جشنواره جوانان خوارزمي و ابن سينا و ….   برگزار مي شود .

دانش آموزان  برتر مدارس و پژوهش سراهاي دانش آموزي  مي توانند آثار خود را در محورهاي طراحي آزمايش ، شبيه سازي رايانه اي ، وسيله فيزيكي و ايده هاي فيزيكي  را به آدرس زيراز طريق پست الكترونيكي ارسال نمايند .

مهلت ثبت نام و ارسال آثار 10 آبان ماه 1396 مي باشد.

در ضمن پوستر گردهمايي به پيوست موجود مي باشد.

نظر دادن بسته است.