برگزاری کارگاه دست سازه های علوم

امروزه در تلاش برای بهبود و ارتقای فرایند یادگیری، استفاده از روش های فعال و نوینبه جای روش های سنتی در آموزش، بسیار ضروری است.از جمله روش های فعال در تدریس علوم تجربی، روش آزمایشگاهی و ساخت دست سازه است.پژوهش سرای فارابی با افتخار به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی در دستگاه تعلیم و تربیت هر دو این روش ها در پژوهش سرا هم در قالب طرح پژوهشگر خلاق و هم کارگاه های بازدید مدارس در حال انجام استتا زمینه ای برای بروز خلاقیت ،خودباوری و اعتماد به نفس، دانش آموزان فراهم می شود.

در کارگاه دست سازه با توجه به پایه درسی دانش آموزان دست سازه مورد نظر توسط دانش آموزان ساخته می شود وسایل مورد نیاز برای ساخت هم توسط پژوهش سرا فراهم می شود.مدرس کارگاه دست سازه نیز جناب استاد رامززاده می باشند.

 

نظر دادن بسته است.