المپياد رياضي بين المللي فرمول وحدت

المپياد رياضي بين المللي« فرمول وحدت» ( Formula of Unity) به همت دانشگاه سنت پترزبورگ و آکادمي علوم روسيه راه اندازي شده است.
اين المپياد با هدف ترويج علم و ايجاد رقابتي سالم با طرح مسائلي جذاب و چالش برانگيز که راه حل هاي خالقانه اي دارند، بين دانش آموزان پايه هاي پنجم ابتدايي تا يازدهم متوسطه و در دو مرحله برگزار مي شود.

http://www.mathsymbol.ir/

 

تاریخ برگزاری مرحله اول:27 مهر تا 21 آبان ماه

پایه های تحصیلی: پنجم ابتدایی تا یازدهم متوسطه

تعداد مسایل: 7 مساله در هر پایه تحصیلی

دفترچه پاسخ نامه را از وب گاه زیر دانلود و آیین نامه ی مربوطه را به دقت مطالعه نمایید.

@yahoo.com Email:formulo.ir

website:www.mathsymbol.iran

 

نظر دادن بسته است.