افتتاح آزمایشگاه سیار پژوهش سرای فارابی

از انجا که هدف اصلی تأ سیس پژوهشسرا ها وآزمایشگاههای مرکزی تکمیل روند آموزش است و اینکه فرآیند آموزش در دروس علوم پایه با نجام آزمایش ومشاهده عملی  کامل خواهد شد ، و به علت نبود امکانات لازم در مدارس این امر مهم میسر نمی شود. بنابراین برای تکمیل این فرآیند در سطح شهر برخی از مدیران مدارس ، دانش آموزان تحت تصدی خود را به طور مکرر به پژوهش سرا ی فارابی می آورند ، اما در مناطق کم برخوردار وروستا ها امکان آوردن دانش آموزان به پژوهش سرا فراهم نیست .

براین اساس پژوهش سرای فارابی منطقه به شکل یک طرح ابتکاری وبه همت اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 اهواز وحمایت معاونین اقدام به تهیه وتجهیز یک آزمایشگاه سیار نموده است تا با این وسیله بتواند مشکل آموزش عملی  در مدارس روستائی وحاشیه شهر را برطرف کند.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد