اعضای کمیته‌ی بزرگداشت سال جهانی نور

ابراهیم عبیات
ریاست پژوهش‌سرا

مصطفی محمدرضایی
کارشناسی ارشد فیزیک
دبیر کمیته‌

هادی عسکری
کارشناسی ارشد فیزیک

سید آزادی حسینی
کارشناسی ارشد فیزیک

علی پارسافر
کارشناسی ارشد فیزیک

ایمان خزرک
کارشناسی ارشد فیزیک

حامد آموزگار
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک

امیرحسین سعیدی‌نیا
دانشجوی مهندسی مکانیک

علیرضا معتضدیان
کارشناسی ارشد فیزیک

مهدی اورکی بختیار
کارشناسی فیزیک

وحیده کامروا‌فر
کارشناسی ارشد فیزیک

مریم خوشه‌چرخ
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

سمانه حسابی
دانشجوی دکتری فیزیک

سید حجت‌اله صالحین
کارشناسی مهندسی مکانیک

علی خالدی‌نسب
دانشجوی دکتری فیزیک

نوراله خندانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد