آموزش رباتیک

بزودی کلاسهای رباتیک در این پژوهشسرا برگزار میشود. برای اطلاعات بیشتر به قسمت نامنویسی پژوهشسرا مراجعهنمایید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد