آزمایشگاه سیار فارابی در دبیرستان پسرانه شهید فلاحی روستایی صفحه (2)

دبیرستان پسرانه شهید فلاحی روستایی صفحه (2)با جمعیت بالغ بر157 نفردانش آموز در3 پایه در30 کیلومتری جاده اهواز- خرمشهر واقع شده است که  محروم ازآزمایشگاه وکتابخانه است و با توجه به اهمیت انجام آزمایشات برای یادگیری بهترمطالب درسی علوم تجربی آزمایشگاه سیار پژوهشسرا فارابی به همراه کارشناسان آزمایشگاه (فیزیک- شیمی) باهدف توسعه عدالت آموزشی برای انجام آزمایش کتاب های درسی در روز شنبه 97/9/17 در مدرسه حاضر شدن و به انجام آزمایش پرداختند.

 

در این برنامه جناب آقای سیلاوی معاون متوسطه، آقای عبیات کارشناس متوسطه اول آقای حیدری کارشناس متوسطه دوم  آموزش وپرورش ناحیه 1 اهوازکادر پژوهش سرا را همراهی نمودند

نظر دادن بسته است.