• علی حلوا ساز مقام دوم سازه های ماکارونی در مسابقات کارون کاپ 97

  • سپهر عزیز مقام اول ربات آتش نشان در مسابقات کارون کاپ 97

  • گرامی داشت روز آزمایشگاه در مدرسه شهید پاگیر روستای عیاشی اهواز(آبان 97)

  • کسب مدال طلای جهانی تورنمنت ریاضیات بدون مرز توسط محمد حسن فلاحت از پژوهش سرای فارابی اهواز در کشور بلغارستان