• کسب مدال طلای جهانی تورنمنت ریاضیات بدون مرز توسط محمد حسن فلاحت از پژوهش سرای فارابی اهواز در کشور بلغارستان

  • کلاس کامپیوتر(تابستان 97)

  • کلاس نجوم (تابستان97)

  • کلاس رباتیک مقدماتی(تابستان 97)

  • کلاس شیمی دانان فردا(تابستان 97)

  • برگزاری دوره مربیگری ساخت و پرواز