• گرامی داشت روز آزمایشگاه در مدرسه شهید پاگیر روستای عیاشی اهواز(آبان 97)

  • کسب مدال طلای جهانی تورنمنت ریاضیات بدون مرز توسط محمد حسن فلاحت از پژوهش سرای فارابی اهواز در کشور بلغارستان

  • کلاس نجوم

  • کلاس رباتیک مقدماتی

  • برگزاری دوره مربیگری ساخت و پرواز